Archives

Monthly Archive for: ‘octubre, 2019’

Iniciem les obres de reparació de la coberta del Castell de Súria

Obres reparació coberta castell de Súria

Vilà Vila Obres i Serveis ha iniciat aquesta setmana les obres de reparació de la coberta del castell de Súria, amb l’objectiu de resoldre el problema dels degoters que posaven en risc el bon estat dels elements interiors de l’edifici.

La coberta del castell està formada per una superfície plana perimetral amb una lluerna central formada per una corona de policarbonat i una piràmide de vidre.

En la intervenció es durà a terme el sanejament i la reimpermeabilització de la coberta plana, la qual presenta filtracions i signes de corrosió, tant en la xapa com en els perfils de l’estructura de suport.

Per altra banda, se substituiran les plaques de policarbonat de la lluerna central per plaques tipus Sandwich de doble xapa llisa amb aïllament i se substituirà un vidre de la piràmide central que està trencat.

El Castell de Súria és un edifici històric del segle VIII declarat bé d’interès nacional que actualment està habilitat com a Centre d’Interpretació del Poble Vell i és visitable, encara que durant el transcurs de les obres romandrà tancat al públic per seguretat.