Notícies

Millores en la xarxa d’aigua potable a Manresa

Obra Aigues De Manresa Web E1542876752765

Vilà Vila Obres i Serveis està executant els treballs de substitució del tub d’aportació d’aigua potable als carrers Zamenhof i Bernat Cabrera de Manresa.
Les tasques a realitzar són la demolició de l’asfalt, l’excavació de la rasa per a la retirada de 325 metres de canonada antiga, la seva substitució per un nou tub de millors característiques, i la reposició del paviment asfàltic.

Treballem amb un model d’economia circular, intentant causar el mínim impacte mediambiental i les mínimes molèsties als veïns, amb la millor maquinària i els mitjans més òptims per a cada projecte. Per això, per dur a terme aquestes obres hem estrenat la nova CAT 320 amb accessori de cadenes de goma per poder treballar en zones urbanes.

Les tasques, que tenen una durada prevista d’execució de 10 setmanes, s’han planificat en coordinació amb els veïns, per tal d’evitar el màxim les molèsties que les obres els puguin ocasionar, i s’han reservat places d’aparcament alternatives per a tots els veïns que tenen guals afectats.

L’economia circular com a eix central en el sistema de treball de Vilà Vila Obres i Serveis està molt present en aquesta obra. Per una banda, amb el reciclatge del tub en mal estat extret a la planta de Reciclàrids, i per l’altra, amb la cobertura del nou tub amb sorra reciclada i el rebliment de la rasa amb tot-u reciclat, material reciclat de pedra i formigó provinent de la planta de Reciclàrids, del Grup Vilà Vila.

Compartir