Qualitat

Vilà Vila en tots els nivells del seu organigrama, compta amb un equip humà molt professional i qualificat, fet que li confereix la possibilitat de realitzar obres amb la qualitat i estipulacions tècniques requerides.

Vilà Vila des de els seus inicis ha buscat, per sobre de tot, donar un bon servei de qualitat als seus clients.

L’Empresa te un fort compromís adquirit amb els seus clients en el tema de la qualitat, buscant contínuament satisfer les necessitats dels client, posant a la seva disposició l’experiència de la plantilla per tirar endavant els projectes i obres encarregades.

La Qualitat dels nostres serveis és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de tots els processo de l’empresa i la millora continua.

Per aquest motiu s’ha obtingut la norma ISO 9001:2008.

Politica de Qualitat i Medi Ambient

Compartir