Reforma i Rehabilitació

L’àmplia experiència en la realització de reformes i rehabilitacions ens permet oferir la totalitat de la gestió a realitzar, començant per la redacció del projecte, direcció i control de qualitat, realització de l’obra, i un cop finalitzada i entregada al client, realitzar-ne el seu manteniment si s’escau.

Vilà Vila té especial cura en adaptar-se a qualsevol necessitat del client, ja sigui d’horaris, d’organització dels treballadors a l’obra per obtenir la millor simultaneïtat dels treballs amb la normal activitat de l’empresa o del client particular, i col.laborem, si s’escau, amb industrials aportats per la propietat.

Podem realitzar qualsevol tipologia d’obres de reforma i rehabilitació, sigui per a ús residencial, industrial o turístic.

Dins d’aquest camp, l’empresa realitza reformes i rehabilitacions dins de cases unifamiliars, edificis plurifamiliars, residències, oficines, empreses, adequació de jardins i terrasses, botigues, restaurants i altres edificacions similars.

Compartir